Hovudside

Har overspenningsvern Go Bad?

by Walther

Et overspenningsvern i en strømskinne kan etter hvert miste sin evne til å beskytte elektriske komponenter over tid, selv om strømskinnen selv fortsetter å overføre elektrisitet. Denne situasjonen kan gjøre forbrukerne utsatt for brann eller kortslutning.

Normal drift


En overspenningsvern bruker en enhet som kalles en metalloksid fordamper, eller MOV, for å felle og avlede overspenning fra elektriske pigger. Dette avledning beskytter datamaskiner og andre sensitive elektroniske enheter fra overbelastning.

Slitasje


Etter mange overspenning, vil MOV i et overspenningsvern hvert bli oppbrukt. Et overspenningsvern utstyrt med en indikatorlampe vil signalisere når overspenningsvern har sviktet.

Skjulte farer


Noen overspenningsvern ikke kommer med varsellys, noe som gjør det umulig å si om de fortsatt tilby beskyttelse. I noen tilfeller kan en sviktende MOV selv overopphete overspenningsvern og begynne aa brann.

Anbefalinger


New Mexico State University anbefaler overspenningsvern vurdert for minst 600 joule av beskyttelse og et svar under ett nanosekund. En beskyttelse bør også inkludere en indikatorlampe og en polarisert eller jordet støpsel.