Hovudside

Flomkart Definisjoner

by Walther

Flomkart Definisjoner

Ifølge US Federal Emergency Management Agency (FEMA), bør en flomkart viser flomrisikosoner og deres grenser. Flomkart kan også vise floodways og basen flom forhøyninger. Andre land har flomkart, så vel.

FEMA


FEMA har skapt flere flomkart. Flommen forsikring rate kartet er den mest vanlige, og de fleste samfunn har en. Den andre typer flomkart er en flom grense og floodway kartet (ikke lenger produsert, men noen fortsatt eksisterer) og en flomfare grense kartet.

Funksjon


Flomkart hjelpe folk å forstå sannsynligheten for et område flom. Kartene er også brukt av forsikringsselskapene for å vurdere risikoen for flom i å sette prisene for flom forsikring.

Endringer


Flomkart er ikke statisk. De endres over tid og er kontinuerlig justert og forbedret for nøyaktighet. I tillegg er det gjort endringer for å oppgradere flomkart til den digitale tidsalder.

Prosess


Prosessen med å endre opplysninger på en flomkart er ikke gjort på måfå. Mye vitenskapelig studie, beregning og kartlegging er gjort som landskapet endrer seg over tid. Byen Boulder, Colorado., For eksempel, muligens topografi problemer når man beslutter å endre neste flomkart.

Andre land


Land foruten USA har sine egne systemer av flomkart. For eksempel er Australias administrert av deres Meteorologi avdeling.