Swiffer Floor Cleaner Farer


Swiffer WetJet rensesystem av Proctor and Gamble er en automatisk mopp som sprayer en renseløsning på gulvet. Løsningen løsner smuss, som så blir plukket opp som man tørker moppen over den behandlede gulv.

Batterier


Bruk kun ikke-oppladbare AA-batterier i Swiffer WetJet. Defekte forhold kan føre til oppladbare batterier for å eksplodere, ifølge Proctor and Gamble.

Riktig Avhending


Skal kastes av WetJet skurefille i husholdningsavfallet. Spyl ikke elektrodene ned i toalettet eller tilstopping av kloakk linje kan forekomme.

Uferdige Floors


Gulv som er uferdig eller har hatt målgang slitt av bør ikke rengjøres med Swiffer WetJet system. Vann kan skade gulvmaterialet.

Cartridge Housing


Skarpe kanter er til stede i patronhuset. Ikke plasser hendene i patronen bolig lest du bli kuttet.

Sprutet Solution


Skyll øynene med vann hvis WetJet løsningen kommer i øynene. For vedvarende irritasjon, oppsøk lege

Riktig bruk


Den WetJet bør ikke brukes til å rydde opp i brannfarlige eller brennbart materiale, eller bør andre rengjøringsløsninger blandes med Swiffer rengjøringsmiddel. Blanding løsninger kan forårsake farlig røyk


Comments

Tell us what you're thinking, we love to hear your opinions!
Relaterte artikler