Hovudside

Hvordan montere en antenne til Roof

by Walther

Hvordan montere en antenne til Roof

En ekstern antenne gir gratis TV fordi det mottar TV-signaler fra kringkastings tårn plassert i byer av de lokale TV-stasjoner. Antennen kan monteres på taket slik at den har en uhindret utsikt over horisonten - det kan da være rettet slik som å møte den retningen der kringkastingstårn er plassert. Man kan montere en antenne til et tak på en rekke måter. Noen få verktøy som finnes i de fleste hjem og noen forsyninger fra en jernvarehandel vil være nødvendig.

Bruksanvisning


•  Stå antennefeste på taket der det er fri sikt til horisonten. Skru braketten i taket med treskruer ved hjelp av Phillips skrutrekker. Påfør silikon til skruene slik at de blir dekket og hullene de har opprettet i taket beskyttet mot elementene. La silikon satt i en time før du fortsetter. Sett stangen på bunnen av antennen inn i toppen av braketten. Roter stengene av antennen slik at de står overfor i den generelle retningen av de lokale TV-kringkasting tårnene. Stram skruene på toppen av braketten med en Torx skrutrekker. En koaksialkabel kan nå kobles til tilkoblingen på antennen base og kjøre inn i huset for å koble til TV-en.

•  Stå antennen stativ på taket der det er fri sikt til horisonten. Plassere slagg blokker inntil begge sider av bena på stativ. Løsne skruene på kragen på toppen av stativet med en Torx skrutrekker. Sett antennebunn pole inn i hullet på toppen av stativet. Roter stengene av antennen slik at de står overfor i den generelle retningen av de lokale TV-kringkasting tårnene. Stram skruene på kragen. Fest en koaksial kabel til tilkoblingen på bunnen av antennen og deretter kjøre den inn i huset og koble den til "Ant" input på TV.

•  Plasser monteringsplaten festet til antennebraketten mot en luftkanal på taket - luftkanalen bør ha en uhindret utsikt over horisonten. Kjør monterings kabler rundt luftkanalen og gjennom braketten. Skru en låseplate til den ene ende av hver av kablene med metall skruer og skrutrekker. Skru den andre enden av kablene til den andre ende av låseplaten med metallskruer og stjerneskrutrekker. Plassere stangen i bunnen av antennen gjennom sporet på toppen av monteringsplaten. Skyv antennen nede i sporet inntil den kommer til bunnen av platen. Roter stengene av antennen slik at de står overfor i retning av de lokale TV-kringkasting tårnene. Stram justeringsskruene rundt toppen av platen med Torx skrutrekker. En koaksialkabel kan nå festes til tilkoblingen på antennefoten og deretter kjøre inn i huset og koblet til "Ant" input på TV.

Tips og advarsler


  • Antennen bør ikke være den høyeste strukturen på taket som det kunne tiltrekke seg lyn fra et tordenvær.