Hovudside

Hvordan fjerner jeg en gammel stil Schlage Deadbolt Do?

by Walther

Hvordan fjerner jeg en gammel stil Schlage Deadbolt Do?

Schlage Hardware har vært å produsere bolig deadbolts i over 75 år, så sjansene for å finne en eldre Schlage deadbolt i et hjem bygget 30 eller 40 år siden er sannsynlig. Fjerning prosedyre for disse eldre låser er faktisk ganske mye enklere enn de mer moderne hjem Schlage sikkerhetslåser som har blitt standard og kan være ferdig i løpet av få minutter.

Bruksanvisning


•  Hold døren åpen for å få tilgang til både de sentrale og låse sider av deadbolt.

•  Vri indre sperrehåndtaket stående for å eksponere de to flenseskruer på innsiden av slåen. Noen veldig gamle stiler av Schlage deadbolts hadde tre flenseskruer, med ett sentrert på toppen og to jevnt fordelt under.

•  Grip begge sider av deadbolt enheten rundt døren kanten og sleidebolten. Fjern de innvendige flens skruene for å frigjøre låsesylinderen og låse flensen fra døren.

•  Fortsett å holde utvendig sylinderlås og fjerne interiøret sperrehåndtaket ved å trekke den horisontalt vekk fra døren.

•  Utdrag låsen fra yttersiden av døren ved å la den falle bort mens sylinderen.

•  Løsne lysbilde bolt mekanisme fra døren kanten mortise ved å fjerne de to små skruene som holder frontplaten med en skrutrekker. Skyv glidebolten innenfra låsesylinderen hullet for å løsne det og ta det.