Hovudside

Hvordan Juster Enkelt Hung Tilt-In Windows

by Walther

Den nederste rammen av en enkelt hang tilt-in vindu vippes inn i ditt hjem for å lette prosessen med å rense vinduet. En pakning tetter rundt rammen når den sitter i sin lukkede stilling. Over tid vil rammen falle ut av justering. Dette fører til vinduet ikke sitteplasser riktig eller vinduet ikke åpner og lukker ordentlig. Etterjustering av vippe ramme botemidler problemet. Feilaktig justering av vinduet kan jam rammen i vinduskarmen.

Bruksanvisning


•  Trekk krokene - som ligger på toppen av tilt-in sash - mot midten av vinduet. Vipp rammen til laveste posisjon.

•  Skyv tuppen av en flat skrutrekker inn fjærspenningen justeringsskrue som ligger inne i vinduskarmen, rett over pinnen som holder rammen til vinduskarmen.

•  Slå fjærspenningen justeringsskruen 1/4 omdreining med klokken for å øke eller 1/4 omdreining mot klokken for å redusere strammingen av tilt-i rammen. Flytt skrutrekker til motsatt side av vinduet. Slå den andre fjærspenning justering samme beløp som den første skruen.

•  Lukk vinduet. Undersøke gapet mellom vindusrammen og pakningen løper rundt vinduet. Slipp og vippe rammen til laveste posisjon. Juster begge fjærspenning justeringsskruer og skyv rammen stengt. Fortsetter du å justere skruene til rammen stenger glatt og hviler tett til vinduet pakning uten jamming.