Hovudside

Hvordan Sentrifugalpumper Works

by Walther

Hvordan Sentrifugalpumper Works

Sentrifugal Pump


En sentrifugalpumpe, også kjent som en sentrifugepumpe, benytter et skovlhjul som hovedkilde for sin pumpefunksjon. Impelleren er lik en vifte med et hus som har en liten inntak og et større effekt, som er ganske enkelt en åpning. Løpehjulet er forbundet med en roterende rotor som må flyttes, enten med menneskelig eller mekanisk kraft, for å fortrenge fluid. Impelleren er inne i et hus som lar fluidum unnslippe til et utløpsrør, hvor fluidet er skjøvet etter å ha blitt fortrengt av skovlhjulet.

Fortrenge Fluid


Ettersom fluidet kommer inn i innløpsventilen inne i pumpehjulet, er det spunnet av viftebladene som blir spunnet ved påvirkning av rotoren. Ettersom fluid spinn, er den tvunget til utsiden av pumpehjulet, hvor den strømmer så, denne gang med mer kinetisk energi enn før det gikk inn i pumpehjulet, ut av utløpsrøret. Når den strømmer ut, kan det da være enten kjørt ned et rør eller dispergert fordi den har tilstrekkelig kinetisk energi til å få det enten ned eller ut av røret fra pumpehjulet. Etter at det har strømmet ut, blir fluid under trykk betraktes, da den komprimeres litt ved å forskyve virkningen av den roterende rotoren. Den plutselige forskyvning av fluidet forårsaker også en sugende virkning som trekker mer fluid inn i løpehjulet på grunn av lavt trykk.