Hovudside

Instruksjoner for en Sunbeam Bug Zapper SB980

by Walther

Sunbeam SB980 Bug Zapper bruker ultrafiolett lys for å holde insekter unna og zaps og dreper insekter som flyr mot lyset. Enheten kan henges eller plasseres på et flatt underlag. Feilen zapper drives av et oppladbart batteri som kan drive enheten i opptil ti timer. Når batteriet dør, må den lades opp ved hjelp av den medfølgende strømadapteren. Det ultrafiolette lyspære og oppladbart batteri ikke kan erstattes.

Bruksanvisning


•  Skyv strømbryteren til "Off" posisjon.

•  Sett strømadapteren inn i ladeutgang ligger på den nedre delen av basillen zapper lykt. Kople den andre enden av strømadapteren til en stikkontakt. La batteriet lades i opptil seks timer. Fjern strømadapteren fra lykten.

•  Plasser bug zapper der du ønsker det. Det kan henges med håndtaket eller plasseres på et plant underlag. Skyv strømbryteren fra "Off" til "On" posisjon. Når enheten ikke er i bruk eller batteriet dør, skyver du bryteren tilbake til "Off" posisjon.

•  Skyv den flyttbare bug skuffen fra Sunbeam Bug Zapper for å rydde opp etter hver bruk.