Hovudside

Hvor mye Matjord du trenger du For 0,65 Acres?

by Walther

Hvor mye Matjord du trenger du For 0,65 Acres?

Matjord er organisk, næringsrik voksende medium priset av bønder og gartnere likt. Naturen kan ta 1000 år å produsere en tomme av matjord, så kjøper den til å forsterke dårlig jord er en vanlig praksis.

Kvantitet


Grønnsakshager krever minst 10 til 12 inches av matjord; sapling trær krever 15 til 24 inches av jord. Plener krever 4 til 6 inches. For å dekke 0,65 dekar med 24 inches av jord, er 56 628 kubikkmeter jord nødvendig. For å dekke det samme området i fire inches av jord krever 9438 kubikkmeter matjord.

Innkjøp Matjord


Matjord er det øverste laget av jord. Det er vanligvis mørkere og rikere på næringsstoffer enn undergrunnen, men det er ikke avtalt definisjon av matjord. Ved kjøp av matjord, kan du få fruktbar, stein fri, leirjord fra produktivt jordbruksland. Det kan også være dårlig jord forurenset av steiner, plantevernmidler og ugress. Matjord er vanligvis målt og solgt i kubikkfot eller kubikkmeter.

Beregning Spread


Mengden av matjord man trenger er en funksjon av overflatearealet, og den jorddybde. En acre er 43 560 kvadratmeter, så 0,65 hektar dekker 28 314 kvadratmeter. Multiplisere arealet av dybden i fot gir kubikkfot jord nødvendig.