Hovudside

Hvordan Design Variabler Influence Estimater i Construction

by Walther


Design variabler ofte påvirke bygge estimater. Byggevarer og komponenter varierer fra produsent og de som er ansvarlige for å sette byggeprosjekter sammen til ferdigstillelse ofte gjør valg basert på personlige preferanser og familiarities.

Hvordan Design Variabler Ripple Out


Design variabler produsere ringvirkninger på byggeprosjekter. Hvis en mekanisk designer opts for en bestemt brannbeskyttelsessystem, kanskje den beslutningen påvirker slike relaterte komponenter som strukturell festeanordninger, kleshengere, tilgjengelighet, bruksareal og mer. Byggeprosjekter ta på seg en energi som trenger å bli matet kontinuerlig med oppdateringer og informasjon i sanntid, hvis effektivitet og effektivitet er å være optimal.

Crucial Communications


Mange byggeprosjekter har flere uavhengige armer jobber samtidig, og det er en konstant kamp for å holde kommunikasjonen flyter å holde alle involverte oppdatert. Design variabler valgt i en arm må formidles gjennom hele prosjektteamet så snart som mulig for å unngå kostbare rive-outs og gjenoppbygging.

Betraktninger


Ideelt sett er sanntidskommunikasjon foregår og dagens bygningsarbeidere er ofte i direkte kontakt med andre i prosjektteamet via mobiltelefoner eller håndholdte datamaskiner, som bidrar til å minimere negative virkningen av design variabler. Programvaresystemer bidra til å samle inn data i sanntid på en rekke byggespørsmål, fra den faktiske tiden det tar å fullføre en oppgave i forhold til beregnet tid, til informasjon en siste øyeblikk substitusjon i mekaniske utstyrskomponenter om.