Hovudside

Red Tip Busk Care

by Walther

Red Tip Busk Care

Red tip photinia er en stor eviggrønn busk med tett, skinnende bladverk. Bladene er lyse rød på veksten, til slutt snu mørk grønn. Klynger av hvite blomster vises på busk i våren, og lyse røde bær mate fuglene om vinteren.

Beliggenhet


Plant rød spiss photinia i en godt drenert sted hvor busken vil bli utsatt for fullt sollys eller lys skygge. Tillate god plass rundt busken, som stimlet busken med andre planter kan utsette anlegget til soppsykdommer.

Vann


Vanne jorda dypt etter planting, deretter holde jorda fuktig til ny vekst kan sees. Deretter vann anlegget dypt i varmt, tørt vær. La jorda tørke før vanning igjen. Red tip photinia er tørke-tolerant og er utsatt for sopp sykdom i fuktige forhold.

Beskjæring


Beskjære rød spiss photinia, om nødvendig, før veksten kommer ut tidlig på våren. Beskjæring noe senere kan fjerne knopper som er bare begynnelsen for å dukke opp. Fjern eventuelle døde eller syke greiner, deretter trimme treet til ønsket form. Busken kan beskjæres rett over til å danne en hekk, eller de nederste greinene kan fjernes for å skape en liten, tre form.