Hovudside

Lyse røde ormer i en Pond Filter

by Walther

Lyse røde ormer i en Pond Filter

Lyse røde ormer i en dam filter blir ofte kalt bloodworms på grunn av deres blod rød farge, men de kan også være farget rosa eller grønn. Bloodworms vil ikke skade noen tjern liv, men noen mennesker er allergisk mot dem.

Identifikasjon


Bloodworms er ikke sanne ormer men larvene av ikke-biting midge fly arter eller Chironomidae. De vokser opp til 15 millimeter lang, er segmentert som en larve og har en avrundet hode.

Områder Funnet


Bloodworms spiser råtnende planter og dyr. De er ofte funnet på bunnen av dammer, men kan også bli funnet i dammen planterøttene, ifølge University of Kentucky.

Advarsel


Noen mennesker kan være allergisk mot bloodworms. Tegn på allergi omfatter rød, kløende øyne og tett nese. Pass på å vaske hendene etter å ha håndtert dam utstyr med bloodworms på det, for eksempel en dam filter pad, eller berører bloodworms direkte.