Hovudside

Hvordan mulch rundt vinranker

by Walther

Gartnere som vokser vinranker er opptatt med diverse vedlikehold gjennom hele året, fra beskjæring til bioklipp til høsting. Fordi grapevine røttene vokser grunt, er det viktig at en gartner ikke tillate ugress å forstyrre næringsstoffer og fuktighet som vinranker trenger for å produsere druer. Mulching rundt vinranker vil forhindre ugress og holde fuktighetsnivået i jorda høyere. Mulch også vil bidra til å forbedre kvaliteten på jordsmonnet rundt vinranker.

Bruksanvisning


•  Bruk 4 til 6 inches av mulch rundt grapevine planter, utvide mulch ut 2 meter fra sentrene av vinranker.

•  Trekk mulch bort fra stilkene av vinranker så det er ikke i direkte kontakt med plantene. Dette vil sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt vinranker og tilstrekkelig soleksponering.

•  Kontroller mulch ofte for å sørge for at du ikke har gnagere som hekker i den. Kaste ut gnagere ved å ødelegge eventuelle reir du finner.

•  Etterfyll mulch hver vår slik at den holder seg på samme dybde. Sjekk igjen for gnagere og sørg mulch er ikke berøre noen av vinranker.