Hovudside

Hvordan å stoppe Min Røykvarsler Fra pipetone Etter at jeg Ta ut batteriet

by Walther

Hvordan å stoppe Min Røykvarsler Fra pipetone Etter at jeg Ta ut batteriet

Røykvarslere er en tidlig varsling system designet for å varsle deg om mulig tilstedeværelse av en husbrann. Skift ut batteriene hver sjette måned, og sjekk enhetene en gang i måneden for å sikre forsvarlig drift. En pipelyd alarm betyr at det er et problem med enheten, noe som vanligvis er en død eller døende batteri. Batteriet er nødvendig for forsvarlig drift. Fjerne batteriet ikke stoppe lyden på de fleste enheter. Stoppe pipelyd krever utlading systemet.

Bruksanvisning


•  Koble hver røykvarsler fra vegg eller tak mounts og koble ledningene.

•  Ta ut batteriene fra hver enhet og trykk ned "Test" -knappen til pipingen stopper. Trykke ned knappen utslipp rest elektrisitet i enheten.

•  Installer nye batterier i enhetene.

•  Koble eventuelle elektriske ledninger og Monter enhetene på vegg eller tak. Et grønt lys vises på enheten indikerer at den fungerer som den skal. Erstatt enheten dersom pipingen fortsetter.

Tips og advarsler


  • Knyttet alarmer vil fortsette å pipe hvis du fjerne batteriene fra en enhet. Du må koble fra og lade hver alarm samtidig før du kobler noen av dem til å eliminere pipelyd.