Hovudside

Effekten av pelletsovner på miljø

by Walther

Effekten av pelletsovner på miljø

Wood pelletsovner ble først introdusert i 1980, og er mer energieffektive enn noensinne. Likevel bør man sørge for å bruke og installere dette utstyret for å minimere noen innvirkning på luftkvaliteten.

Størrelse


Det er viktig å bruke riktig størrelse ovnen for ditt hjem. Installasjon av utstyr som er for stor kan føre til at du la en brann ulme så det ikke blir for varmt. Dette er en ledende årsak til luftforurensning ved tre pelletsovner, ifølge Energidepartementet.

Gasser


Røyk fra trepellets inneholder karbonmonoksid og nitrogenoksid, blant andre gasser. Av denne grunn har enkelte kommuner forbudt bruk av disse ovnene. På andre områder, kan den brenn være begrenset til dager når luftkvaliteten er på eller over et visst nivå. Du bør sjekke med din lokale miljøorganisasjoner for å sikre at det er trygt å brenne trepellets før du gjør det.

Fornybar


Trepellets er utledet fra en fornybar ressurs. De er ofte laget av sagflis eller trespon som ellers ville være bortkastet. Brenning disse pellets reduserer behovet for kull eller andre fossile brensler.