Hovudside

Fish Pond Habitat

by Walther

En fiskedam har seks nivåer i næringskjeden som balansere livet i at dammen. Når alle nivåer er til stede, er en fiskedam habitat opprettet og kan støtte sunt liv.

Nivå 1


Bakterier, planter, alger, planteplankton og protozoer gi et filtreringssystem for dammen. De kvitte seg med næringsstoffer som ammoniakk som er skadelige for fisk. Planter gir ly og oksygen for fisk.

Nivå 2


Dyreplankton flyter gjennom dammen vann, forbruker alger og protozoer. Hvis for mye alger akkumulerer i en dam, kan det kaste av balansen i fiskedam habitat.

Nivå 3


Matere av lavere nivå skapninger inkluderer snegler, ormer, igler, insekter og larver insekter. Mikroorganismer og organismer fra nivå 1 og 2 formere rask, slik at forbrukerne er nødvendige.

Nivå 4


Amfibier som er innfødt til en dam region forbruke insekter og andre organismer fra lavere nivåer.

Nivå 5


Fisk vil spise både planter og dyreorganismer i dammen, samt noen fisk mat en dam eieren kan mate den.

Nivå 6


Større, rovdyr i og rundt en fiskedam inkluderer fugler, slanger, pattedyr, reptiler og skilpadder. Disse dyrene vil reise fra omgivelsene til dammen habitat, holde det balansert med verden rundt seg.