Hovudside

Hvordan Wire en millivolt Termostat

by Walther

Hvordan Wire en millivolt Termostat

Millivolt varmesystemer bruke et minutt mengde elektrisitet til gassventilen. Denne elektrisiteten genereres av pilot lys via en termosøyle. Som pilotflammen brenner på termo, genererer det nok strøm til å drive gassventilen. Det er viktig i et millivolt system for å sørge for at alle tilkoblinger er tette og for å holde ledningen lengder så kort som mulig. Fordi du har å gjøre med en slik lav spenning, er systemet svært utsatt for små problemer som løse ledningstilkoblinger. Det er også svært viktig å sørge for at termostaten du bruker er merket for en millivolt system.

Bruksanvisning


•  Slå av strømmen til ovnen.

•  Fjern den gamle termostaten fra veggen ved å trekke av frontdekselet. Bruk en skrutrekker til å ta ut skruene som holder termostaten til veggen. Merke og fjerne ledningen fra den gamle termostaten og pakk dem rundt en blyant for å hindre dem fra å falle tilbake inn i veggen.

•  Ta av frontdekselet fra den nye termostaten. Plasser veggplaten over de ledninger som kommer ut av veggen, slik at trådene kommer gjennom hullet i baksiden av veggplaten. Bruk de medfølgende skruer og et nivå for å montere veggplaten.

•  Ta avisolerte endene og sette dem under klemmeskruene av den nye termostaten. Stram med en skrutrekker.

•  Smekk den nye termostaten dekselet på plass. Still inn ønsket temperatur og gjenopprette strømmen til ovnen.