Hovudside

Når skal Gjødsle nystartede Garden Plants

by Walther

Når skal Gjødsle nystartede Garden Plants

Plante en hage på våren kan være en morsom og spennende bedrift, men krever noen spesielle hensyn. Noen av de viktigste aspektene er stedet, jord og ernæring.

Side


Alle hageplanter har visse krav site, inkludert plass, jord og sollys. Sørg for at du oppfyller disse hensynene når du planter, for beste voksende suksess.

Jord


De fleste hageplanter og blomster krever dyp, løs jord og god drenering. Bruk en jord blanding som inkluderer organisk kompost og 5-10-5 gjødsel, for å gi plantene godt utgangspunkt ernæring.

Gjødsel


Gjødsle nye hageplanter når du planter, eller vente å se ny vekst før du begynner å spise. Hageplanter vil trives med enten prosessen så lenge de får gjødsel i løpet av våren. Bruk en fosfatgjødsel som 10-52-17 for nye anlegg, da dette bidrar til å fremme ny rotvekst og etablering.