Hovudside

Hvordan lage en Duct Ut av en Rafter

by Walther

Kanaler som er konstruert ved hjelp av en rafter eller bjelke er typisk ditt hjem HVAC kald luft tilbake. Dette er en kanal for retur av kald luft til ovnen. Luften er så re-oppvarmet og distribueres tilbake gjennom kanaler til en varmevifte. En kald luft retur kjører fra en rafter brukes typisk med den andre historien om huset. Materialer for en kanal kan bli funnet på ethvert hjem forbedring butikken.

Bruksanvisning


•  Lag et utkast på taket ved å spore rundt den delen av grillen som vil bli satt inn i veggen.

•  Skjær et hull i gips med gips sag.

•  Mål bredden mellom to taksperrer med målebåndet der du vil installere kanalen. Oppmerksom på målingen på et stykke papir.

•  Mål og kuttet med sirkelsag en 2-av-4 som samsvarer med måling fra trinn 3.

•  Gå inn på loftet eller gjennomgå plass og finne hullet du kutte i gips. Plasser den avkappede 2-av-4 på den motsatte side av hullet hvor kanalen går. Fest 2-av-4 til bjelkene eller sperrene ved hjelp av en spikerpistol.

•  Mål lengden du trenger fra plasseringen av registeret til eksisterende pipe linje. Måle og klippe et stykke av gips som matcher bredden i trinn 3 og er ønsket lengde.

•  Plasser metall over toppen av sperrene. Sikre metall ved skruing med en elektrisk drill gjennom metallplater og inn i sperrene.