Hovudside

Installasjon av en Brann Spjeld

by Walther

En brannspjeld er en enhet konstruert for å hindre spredning av brann gjennom strukturelle elementer, for eksempel vegger, gulv og partisjoner. Brannspjeld kan være installert i luftkanaler, avsluttes når varmen blir detektert, å kutte av strømmen av luft og passasje av flammer inn i kanalen arbeid.

Orientering


Brannspjeld kan monteres vertikalt eller horisontalt og luftstrøm kan være fra begge retninger. Hvis montert horisontalt, bør dempere kun monteres i en brann barriere bygget av betong eller mur, mens hvis montert vertikalt, er metall-innrammet gipsplate også et alternativ.

To-sidig


Den mest vanlige metoden for å installere brannspjeld er de to vinkler, eller tosidig, metode. Denne metoden innebærer to sett av vinkeljern, eller braketter som fester spjeld, en på hver side av veggen; det er godkjent for betong, mur og gips vegger som er godkjent av Underwriters Laboratories (UL).

Single-sidig


Den ene vinkel eller ensidig metoden innebærer å feste spjeldet med et enkelt sett av vinkeljernene. Denne fremgangsmåte kan anvendes for vertikale eller horisontale installasjoner, men er godkjent bare for brannspjeld er utformet for å hindre brann i 90 minutter.