Hovudside

Er Tung Oil trygt?

by Walther

Tung olje er et populært behandling produkt for tre og en ingrediens i maling, harpiks og gulvbelegg. Brukt på riktig måte, tung olje vanligvis ikke utgjør en risiko helse eller sikkerhet.

Betydning


Det amerikanske Food and Drug Administration sier at tung olje, anvendt riktig og lov til å tørke, er et trygt finish for tre boller eller andre elementer som kommer i kontakt med mat.

Forholdsregler


Sikkerhetstiltak trening brann ved bruk av tung olje. Hold beholderne tett lukket og vekk fra varme, gnister eller flammer. Kast filler eller andre materialer dynket med oljen i en forseglet, vannfylt container.

Effekter


Noen mennesker kan lide en hud utslett etter kontakt med tung olje. I sjeldne tilfeller kan de oppleve øye eller irritasjon av luftveiene.

Farer


Tung olje kommer fra tung olje treets frø, som er giftige. Spise tung olje eller matlaging mat i tung olje kan forårsake alvorlige gastrointestinale problemer, inkludert magesmerter, diaré og oppkast.

Oppløsning


Folk som blir syke fra inges tung olje trenger behandling for å lindre gastrointestinale symptomer og for å gjenopprette sin væske- og elektrolyttbalanse.