Hovudside

Klor vil ikke få registrert i Pool

by Walther

Klor vil ikke få registrert i Pool

Klor er nødvendig for å holde bassengvannet fritt for forurensninger og bakterier som kan gjøre svømmere syk. Hvis du etter å teste vannet, du har ikke en tilstrekkelig klornivå, kan problemet ligge hos noen andre kjemiske i bassenget.

Balanse


Klor holder vannet rent, men hvis vannet ikke er balansert riktig klor vil være ineffektiv eller vil unnslippe bassenget. Holde pH mellom 7,2 og 7,6 og alkalitet mellom 80 til 120 ppm for å opprettholde klor effektivitet.

Stabilisator


Klor er en ustabil forbindelse; når de tilsettes til vann, og utsettes for sollys det unnslipper hurtig. Legg en stabilisator for å bremse klor forverring, og sjekk stabilisatornivå med få uker. Stabilisatoren nivået bør holdes mellom 60 til 80 ppm.

Sjokk


Av og til vil det være flere forurensninger i vannet enn en normal dose av klor kan klare. Hvis klor nivåer har vært lavt for en periode av tid, er det sannsynligvis noe som vokser i vannet som er forbruker klor og hindre nivå fra stabiliserende. Å brenne av forurensninger når klor nivåer dip, utføre en sjokkbehandling ved å legge til tre til fem ganger den normale mengden av klor til bassenget på en gang. Dette hjelper raskt tilbake vannbalansen og renser bassenget.