Hovudside

Hvor å låse opp en amerikansk Sikkerhet Sikker

by Walther

Hvor å låse opp en amerikansk Sikkerhet Sikker

En amerikansk sikkerhets trygg er en effektiv måte å sikre personlige elementer, for eksempel personnummer kort, fødselsattester, finansielle poster, verdifulle smykker og arvestykker. Et trygt kan beskytte dine personlige eiendeler, samt beskytte deg mot identitetstyveri. Disse safer er også enkel bruk og er lett å åpne med en kombinasjon.

Bruksanvisning


•  Sett skiven på den sikre på "0" Drei hjulet til venstre og stoppe på det første tallet i kombinasjonen på fjerde gang rundt.

•  Drei skiven til høyre. Stopp på det andre nummeret av kombinasjonen tredje gang rundt.

•  Drei skiven til venstre. Stopp på det siste nummeret av kombinasjonen andre gang rundt.

•  Drei hjulet mot høyre til bolt trekker seg tilbake og åpne safen.