Hovudside

Slik konverterer seer til IPLV

by Walther

Seasonal Energy Efficiency Ratio (seer) og integrert del-Load Value (IPLV) er to forskjellige måter å måle air-condition effektivitet. Seer måler gjennomsnittlig kjøle effektivitet over en bestemt sesong mens IPLV representerer effektivitet i en hypotetisk sesong. Den IPLV ville være best-case effektivitet for din enhet mens seer er et grunnleggende mål på nyere data. For å konvertere seer til IPLV, trenger du de fire EER koeffisienter som gikk inn i seer gjennomsnittet. Det ville være sjelden å se en seer uten eers som gjorde det også, skjønt, så dette bør være lett å spore opp.

Bruksanvisning


•  Skriv ned de fire EER koeffisienter som gjorde seer gjennomsnittet. De vil sannsynligvis bli oppført akkurat der du så seer. Fordi seer er gjennomsnittet av de eers, kan du ikke ekstrapolere koeffisientene fra seer på egen hånd. De EER koeffisienter vil være satsene for enheten på 100 prosent effekt, 75 prosent, 50 prosent og 15 prosent.

•  Plugg de fire EER koeffisienter inn følgende formel. A er 100 prosent EER; B er 75 prosent EER; C er 50 prosent EER; og D er 25 prosent EER.

1 / (0,01 / A + 0.42 / B + 0.45 / C + 0,12 / D) = IPLV

•  Kjør beregning på en kalkulator. Den utgang, som angitt ved ligningen, er IPLV.