Hovudside

Hvordan erstatte en kjede i en takvifte

by Walther

Hvordan erstatte en kjede i en takvifte

Ceiling fans er kontrollert av en bryter på veggen. Bryteren vanligvis styrer strømmen til viften, slå den av og på. I tillegg til denne bryteren er det noen ganger en trekke kjeden som kommer ned fra enheten. Den trekker kjeden vil enten styre lyset på viften, slik at du kan slå lyset av og på selv når viften er i gang, eller det tillater deg å endre viftehastigheter. Den trekker kjeden er ganske delikat og noen ganger bryter.

Bruksanvisning


•  Slå av strømbryteren for rommet viften er i.

•  Ta av lokket fra viften ved å fjerne skruene som holder den på plass.

•  Fjern wire nøtter holder ledningene til bryteren med pull-kjeden. Sett inn en flat skrutrekker inn i sporet ved siden av ledningen hvor de skal festes til bryteren hvis det ikke er wire-kontakt. Fest et stykke maskeringstape til hver ledning for å indikere hvor de kobler på den nye bryteren.

•  Fest de gamle ledningene til den nye bryteren i samme rekkefølge, som indikert av dine maskeringstape notater. Installere bryteren i viften og erstatte huset. Slå på strømbryteren og teste bryteren.