Hovudside

Hvordan åpne en låst døren fra utsiden

by Walther

Hvordan åpne en låst døren fra utsiden

Plukke en lås er noe som noen mennesker blir nødt til å gjøre fra tid til annen gjennom hele livet. Plukke låser er noe enkelt så lenge du vet hva du gjør, men kan være vanskelig hvis du aldri har utført dette før. Plukke en lås vil være den samme for nesten alle andre lås, og når du vet hvordan du skal plukke en lås vil du være i stand til å gjøre dette gang på gang. Ikke noen gang plukke en lås som ikke er din egen.

Bruksanvisning


•  Trekk Bobby pin litt fra hverandre for å utvide rommet mellom de to armene. Sett Bobby pin inn i låsen. Kontroller at armen med humper på den vender samme side som tilholderstiftene inne i låsen.

•  Skyv Bobby pin helt inn i låsen og vri på håndtaket som du presser den bobby pin. Trekk Bobby pin ut igjen og presse pinnen tilbake igjen. Hold vri på håndtaket når du flytter pinnen inn og ut av låsen.

•  Gjenta disse trinnene til du har korrekt stilt opp alle stiftene inne i låsen og håndtaket svinger, åpne døren. Pass på at hver gang du trykker på Bobby pin inn i låsen du legge press tilholderstiftene inne i låsen og vri på håndtaket.