Hovudside

Interessante fakta om Evergreens

by Walther

Interessante fakta om Evergreens

Evergreens, i motsetning til løvfellende planter, ikke mister alle sine blader på en gang. I stedet fylle de bladene gjennom hele året. Det er flere lite kjente og interessante fakta om hva som gjør evergreens unik.

Grunner til å være Evergreen


Trærne kaster sine blader som en overlevelsesmekanisme under kalde årstider og når vann og næringsstoffer er mangelvare. Dette er grunnen til at trær i varme eller tropisk klima er for det meste eviggrønne.

Følsomhet for forurensning


Eviggrønne trær få de samme sykdommene som andre trær, men de er mer utsatt for luftforurensning enn løvtrær.

Motet Løvfellende Vekst


Eviggrønne trær i moderat klima kan hindre vekst av løvtrær mens fremme sin egen vekst. Bladene skur av evergreens bryte ned i det omkringliggende jord og få den til å bli mer syrlig og derfor mer fiendtlig mot løvtrær.

Typer


Mange mennesker bruker begrepet evig å referere til trær, men mange andre plantetyper er også klassifisert som eviggrønne. De brukes ofte i landskap som busker og bunndekke.