Hovudside

Hvordan nullstille kombinasjonen på en Dial Lock

by Walther

Hvordan nullstille kombinasjonen på en Dial Lock

En summe låsen er en kombinasjon hengelås som kan låses opp og åpnes ved å vri hjulet til riktig kode. De fleste tall låser er forhåndsinnstilt med en kombinasjon på fabrikken, og at kombinasjonen kan ikke tilbakestilles eller endres. Men, noen selskaper produserer "set-din-egen kombinasjon" låser. Låsene kommer forhåndsinnstilt med en tallkode, men at koden kan endres av brukeren. For å nullstille kombinasjonen, må du ha den aktuelle tallkode for låsen.

Bruksanvisning


•  Åpne den eksterne låsen med gjeldende kombinasjonen. Hvis du ikke har den gjeldende kombinasjonen, vil du ikke være i stand til å tilbakestille låsen.

•  Skyv "Reset" spak, som ligger på baksiden av låsen til "R" posisjon. Du må skyve spaken oppover med en spiss gjenstand, for eksempel en penn.

•  Sett sjakkel inn i låsen. Når den er låst, trykker du på sjakkel nedover to ganger for å fjerne den gamle eller forhåndsinnstilt kombinasjon fra låsen.

•  Løft opp på sjakkel for å fjerne den fra låsen.

•  Drei skiven knott å angi en ny kombinasjon. Skriv ned den nye kombinasjonen.

•  Skyv "Reset" spaken nedover eller ut av "R" posisjon.

•  Sett sjakkelen inn i låsen. Trykk nedover for å låse opp låsen.