Hovudside

Informasjon Om Natural Gas Safety

by Walther

Informasjon Om Natural Gas Safety

Naturgass er en av de mest utbredte energikilder i USA og rundt om i verden. Mens det er tryggere enn kull eller kjernekraft ved offentlige standarder, naturlige gasslekkasjer og eksplosjoner føre til skader og død hvert år.

Bygge Forberedelser


Høsten 2010, to naturlige gasseksplosjoner drepte flere personer - en på en resort i Mexico og en annen i en by i nærheten av San Francisco. Naturgass eksplosjoner skyldes ofte anleggsmaskiner ryker gassledningen. Før du gjør noen planting eller bygging på personlig eiendom, bør du ringe det lokale gass verktøyet minst fem dager i forveien for å sikre at ingen gassledninger vil bli rammet i løpet av graving.

Natural Gas på kjøkkenet


Mange ovner i USA er drevet av naturgass. Sikre naturgass er trygg i hjemmet er enkelt å gjøre ved å sjekke et par ting hver gang ovnen brukes. Ovnen flamme bør alltid være blå, og gassen lukt bør gå bort et par minutter etter at ovnen er slått av.

I Forekomster av Emergency


Naturgass har en lukt tilsatt til den slik at den er lett å oppdage i hjemmet bør det være en lekkasje i en rørledning. Hvis en gass lukt henger etter at du har slått av en ovn, bør du ringe det lokale brann eller politiet for å rapportere hendelsen. Myndighetene bør hva sikkerhetstiltak bør tas i slike tilfeller.