Hovudside

Hvordan kontrollere Mylar Antennelighet

by Walther

Hvordan kontrollere Mylar Antennelighet

Mylar er patentert begrep som brukes for å beskrive et bredt spekter av produkter laget av polyester film. Den polyesterfilm kommer fra en harpiks av polyetylentereftalat (PET). Mylar tilbyr mange bruksområder fra belegg TV, for å gjøre medisinske x-ray filmer, å lage ballonger for feiringer. Under vanlig bruk og lagring Mylar film ikke utgjør en stor risiko for antennelse. Imidlertid, når den brukes til å varme over 300 grader, gjør Mylar inneholder egenskaper som kan auto-antennes og brenner meget raskt. Ved å ta noen forholdsregler kan du eliminere mange av disse faktorene.

Bruksanvisning


•  Store Mylar på et kjølig og tørt sted. Omgivelsestemperaturen til lagringsområdet bør ikke nå 180 grader.

•  Hold noen Mylar film unna åpen flamme. I tilfelle et ark med mylar ikke tenner, kan flammen slukkes med kaldt vann eller et brannslukningsapparat.

•  Kast utklipp ved å begrave dem i fuktig jord eller et egnet deponi.

•  Vær forsiktig når du fjerner Mylar fra lagring. Filmen er en utmerket leder av elektrisitet. I situasjoner med mye støv eller andre partikler, kan Mylar ark avgir en stor elektrisk ladning.