Hovudside

Slik installerer en Metal Handtak på Betong Stairs

by Walther

Slik installerer en Metal Handtak på Betong Stairs

Vann og is kan gjøre konkrete trapper glatt og farlig å gå på. Installere et metall rekkverk vil bidra til å begrense risikoen for fall i trapper ved å gi den ubalanserte person noe å holde på. Kjøpe en metall trapp kit som inneholder alle trapp rekkverk komponenter. Velg en trapp rekkverk som er lett å holde i og som vil stå mellom 30-42 inches over trappetrinnene.

Bruksanvisning


•  Marker plasseringen av hvor hver av skinne vertikale spiler vil være på trappetrinnene. Plassere rekkverk parentes i de avmerkede stedene å bruke som guider for pilothull. Bor hull med en mur litt inn i trappetrinnene hvor brakett skruene skal være.

•  Line brakettene i løpet av de boret hull og skru bly mur ankere og bly mur skruene i pilothull for å feste brakettene til trinnene.

•  Monter bunnen av hver av de vertikale spiler i parentes. Stram baluster sin justeringsskruene med en fastnøkkel til å holde baluster i braketten.

•  Monter topp, bunn og mellom rails til spiler, etter produsentens anvisninger på grunn av rekkverk variasjon. Stram alle justeringsskruene med en skiftenøkkel eller et skrujern.