Hovudside

Hvordan Bestem Svovelsyre Beløp i en gaffeltruck batteri

by Walther

Hvordan Bestem Svovelsyre Beløp i en gaffeltruck batteri

En gaffeltruck batteri er et syrebatteri som er konstruert mye som bil- og lastebilbatterier. Den bruker svovelsyre for å aktivere cellene i batteriet, og tilveiebringe elektrisk strøm. Svovelsyren kan testes ved hjelp av en standard batterisyre tester som også er kjent som en "hydrometer." Denne testen vil gi deg den spesifikke vekten til syre inne i batteriet, som vil tillate deg å beregne hvor mye spenning du har igjen. Siden det er mange varianter og spenninger i gaffel batterier, kan hydrometeravlesning variere.

Bruksanvisning


•  Åpne batteri oppbevaringsrom på gaffeltruck. Fjerne en cap fra en av stabbattericellene.

•  Sett syre testing hydrometer inn i cellen og trykk inn pære på toppen. Sakte lette trykket på pæren; batterisyre vil bli trukket inn i hydrometer.

•  Trekk batterisyre tester ut av cellen og lese egenvekt. Tegninger vil bli plassert på siden av hydrometer. En vanlig spesifikk vekt avlesning vil være 1,265 for et fullt belastet celle, og 1,13 eller mindre for en fullstendig utladet celle. Disse tallene kan variere fra batteri til batteri, men de er en god base linje å arbeide med.