Hovudside

Hvordan du rengjør filteret på en septiktank

by Walther

Hvordan du rengjør filteret på en septiktank

Septiktank filtre hjelpe felle faste stoffer inne i tanken, samle slam og avfall som kan tette til septiktank eller forurense dreneringsområdet. Mens et filter bidrar til å gjøre systemet kjøre mer effektivt, må det også periodisk renhold for å forbli jobbe effektivt. Dersom et filter blir for tett, vil det kunne begrense strømmen av vann og forårsake problemer med sin egen. Du må holde et øye med situasjonen og rengjør filteret på en septiktank når det begynner å bli skitten.

Bruksanvisning


•  Stopp spylevann i bygningen forsyne septiktank. Unngå å bruke toalett, dusj eller noen synker.

•  Skru tilgangs lokket over septiktank utløp. Legg skruene og lokket til side for senere utskifting.

•  Don et par tunge arbeidshansker eller lange plasthansker. Fjern filteret fra septiktank, fatte det etter håndtaket og dra rett opp. Trekk ut filteret så skånsomt som mulig for å unngå sprøyting av avfallet festet til filteret.

•  Sett filteret på bakken eller holder det med én hånd. Spyl filteret ned med en vannslange til faste stoffer og avfall er fjernet fra hver krik og krok.

•  Skyv filteret tilbake i septiktank. Sett tilgangs lokket og dets skruer.

•  Gjenta prosessen med planen anbefalt av septisk filterprodusenten. Ellers sjekk filteret hver sjette måned og rengjør om nødvendig.