Hovudside

Hvordan Test for AC Spenning

by Walther

Hvordan Test for AC Spenning. Kontroll av vekselspenning er en enkel prosess hvis du et multimeter, en enhet som du finner i de fleste jernvareforretninger. Her er hvordan du bruker enheten.

Bruksanvisning


•  Endre innstillingene på multimeter for å lese "AC". Det kan være flere andre innstillinger på det, blant annet "V" eller "VAC."

•  Plasser hver sonde inn i sporene på en elektrisk stikkontakt. Berøre den plast eller isolerte delen av proben og ikke metalldelen. Berøre metall med sondene setter deg i fare for skade.

•  Les spenningen på multimeter.

•  Vær forsiktig når du fjerner hver sonde fra stikkontakten. Probene kan ikke berøre et annet objekt eller hverandre.

•  Finn ut hvor mange volt stikkontakten er ment å ha. Standard uttak har en spenning på 110 eller 120. En grunnleggende multimeter måler spenningen og bekrefter hvorvidt om uttaket fungerer, men det betyr ikke fortelle deg om bærekraftig spenning som kommer ut av stikkontakten. Andre mer spesifikke uttak (som for luftkondisjoneringsanlegg eller andre store apparater) kjøre 220-240 volt.

•  Flytt til neste uttak. Hvis du har en avlesning som avviker fra det som er normalt, ring en elektriker.

Tips og advarsler


  • Kontrollere AC spenning av en stikkontakt kan være svært farlig. Vær forsiktig når du arbeider med levende elektrisitet. Hvis du er i tvil mens du gjør noe med strøm og stikkontakter, ring din elektriker.