Hovudside

Hvordan å mate fisk i en Outdoor Pond

by Walther

Hvordan å mate fisk i en Outdoor Pond

Fisk som lever i en utendørs dam har tilgang til rikelig med mat fra planterøttene, alger, insekter og andre vannbårne mat kilder. Kommersiell mat kan legges til et utendørs fiskens diett for å sikre at det får tilstrekkelig ernæring.

Bruksanvisning


•  fôrer fisken hva de kan spise i fem minutter. Kringkaste mat over vannet slik at all fisk har en mulighet til å komme til maten.

•  Velg en høy-protein mat når vanntemperaturen er 60 til 85 grader og mate fiskene opp til fire ganger per dag. Når fisken spiser mat, er de ikke spise alger, mygglarver og andre insekter i vannet, noe som øker filtrerings etterspørsel.

•  Velg en lav-protein mat når vanntemperaturen er 50 til 60 grader, og mate en eller to ganger per dag.

•  Stopp mating av fisk hvis vanntemperaturen er blir høyere enn 90 grader eller lavere enn 50 grader. Metabolismen av fisken avtar signifikant under ekstreme vanntemperaturer. Selv om fisken vil spise maten, kan de ikke behandle maten raskt nok, og kan dø. Det er nok mat for sine minimale behov i vannet fra alger og bugs.

Tips og advarsler


  • Opprettholde vannbalansen og sunn fisk ved å følge maksimale retningslinjene av en gullfisk per fire kvadratmeter med dammen overflaten, og en koi per 10 kvadratmeter med dam overflaten fisk.