Hovudside

Hvordan beregne brannbelastning

by Walther

Hvordan beregne brannbelastning

Ifølge amerikansk lov, er det brannbelastning av en bygning et tall målt i kilo per kvadratmeter. Brannbelastning fra et kammer, som kan være en bygning eller en beholder, representerer den maksimale mengden av brennbart materiale som er trygt lagret i det kammeret. Med noen få biter av informasjon og en relativt enkel matematikk ligningen, er du i stand til å fastslå brannbelastning av en kupé riktig.

Bruksanvisning


•  Finn vekten av brennbare materialer i kupeen som du ønsker å beregne brannbelastning. Denne verdien er representert ved "W", og er målt i kilo.

•  Bestem verdien av disse materialene i kalorier. Denne verdien er representert ved "C" og måles i kilojoule / kilogram.

•  Bestem område av rommet. Denne verdien er representert ved "A", og er målt i kvadratmeter.

•  Multipliser M av C og dele den totale av A å fastslå brannbelastning. Ligningen ser slik ut:

brannbelastning = (M x C) / A

Tips og advarsler


  • Det er viktig å fastslå brannbelastning riktig fordi ulydig brann-load lover er mot loven og farlig.