Hovudside

Mortiser Safety

by Walther

En mortiser er en bonde maskin som skjærer kvadratiske og rektangulære former i tre. Det skaper mortise i mortise-og-tenon ledd, som brukes i møbelindustri. Når du bruker maskinene, må arbeiderne følge sikkerhetsregler for å forhindre personskade.

Danger Zone


Ved bruk av en mortiser maskin, er det en fareområdet som strekker seg i tre inches rundt borkronen og chucken, og fem inches under borkronen. Ved flytting av fjærpenn fremover, holde hender og fingre unna litt. Stopp maskinen før rydde unna sagflis og rusk.

Beskyttelse


Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot flygende vrakrester. Ikke bære smykker eller løstsittende klær som kan henge seg fast i maskinen. Unngå lange ermer eller langt hår, som også kan bli viklet inn.

Sikring av Machine


Nøkkelen bør ikke stå i chucken, men fjernet etter litt er sikret. Maskinen skal plasseres midt på brystet nivå for sikker adkomst, og godt festet til bordet eller benken.