Hovudside

Hvor å Endre dørlåser Step-by-Step

by Walther

Hvor å Endre dørlåser Step-by-Step

De fleste lås sett er enkle å skifte ut med bare en skrutrekker. Kompliserte låsesystemer kan kreve en profesjonell låsesmed, men du bør være i stand til å endre din husstand låser.

Bruksanvisning


Hvor å Endre dørlåser Step-by-Step


•  Fjern inne knott først. Se etter de to skruene som holder dørhåndtak i posisjon. Skru dem og den indre delen av dørhåndtak bør komme rett ut med en pull.

•  Hvis du ikke kan se skruene på din dørhåndtak, se etter en liten knapp på skaftet og trykk den med en flat skrutrekker. Skyv flat skrutrekker under dekselet og pop den av. Fjern skruene og alt av maskinvare vil komme av lett.

•  Monter den nye låsen i henhold til instruksjonene som er inkludert. Montere låsen, deretter teste den et par ganger før du fester den til døren. Drei knotten og sørge for at alt åpner uanstrengt.

•  Monter den nye frontplaten på plass, deretter dekselet. Slip dørhåndtak over akselen mens du holder nede minutt klinke til knotten låses på plass.

•  Test den nye låsen med og uten nøkkel for å sikre at det fungerer problemfritt med ingen fanger eller spille i bevegelse.

Tips og advarsler


  • Sørg for at låsen står inne og nøkkelen hullet vender ut.