Hovudside

Hvorfor Vann i bassenget er Opaque

by Walther

Hvorfor Vann i bassenget er Opaque

Når det gjelder å svømme i et basseng, er det faktum sin vannet må være ekstremt rent, krystallklart og glitrende. Et svømmebasseng med vann som er ugjennomsiktig eller klart er ikke veldig attraktivt for svømmere, dessverre. Ugjennomsiktig eller klart vann i et basseng er også et symptom på noen underliggende tilstand. Det er mange grunner til at svømmebassenget vann blir ugjennomsiktig. Svømmebasseng vann kan slå ugjennomsiktig på grunn av dårlig filtrering eller utilstrekkelig desinfiserende, samt miljøforurensning.

Vann Opacity


Det er tre hovedkategorier av årsaker til hvorfor et svømmebasseng vann kan bli matte eller klart: mekanisk, kjemisk og miljø. Et svømmebasseng holdes ren ved sammenhengende prosesser og systemer som inkluderer filtrering og kjemiske desinfeksjonsmidler. Dessuten er ikke svømmebasseng immun mot miljøgifter. Alt som kan falle inn i en pool vann, inkludert lotions, skitt, regn og insekter, er ansett som et miljømessig forurensning.

Mekanisk Opacity


Mange ganger, blir et svømmebasseng vann ugjennomsiktig fordi bassenget er filtreringssystem bare ikke fungerer effektivt. Dessuten kan den pool filter enhet være for liten for bassenget. En regel når det gjelder å samle filtre er å gå med en større filter enn kan bli anbefalt for bassenget. Noen pool filtertyper krever også periodisk renhold, eller backwashing, for å spyle dem ut. Endelig bør svømmebasseng filtre brukes minst åtte til ti timer daglig til grundig filtrere bassengvannet.

Kjemisk-indusert Opacity


Kjemisk-indusert opasitet i et svømmebasseng har å gjøre med utilstrekkelig desinfisering av vann og dårlig vannkjemi balanse. I klorbasseng og er konsekvent vedlikehold av klor på 2 deler per million (ppm) anbefales. I tillegg bør bassenger bli sjokkert, eller superchlorinated, på en ukentlig basis. I tillegg bør svømmebasseng pH ligge mellom 7,4 og 7,6. Pool klor avhenger spesielt på skikkelig basseng pH for å arbeide effektivt. Når svømmebasseng klor og pH-verdier er ikke riktig, resulterer ugjennomsiktig vann ofte.

Miljø Opacity


Svømmebassenger er åpen til atmosfæren, og noe i den atmosfæren kan bli blåst inn i et basseng. Pollen, støv og skitt ofte ende opp i svømmebassenger, og alle kan forårsake ugjennomsiktig vann. Alger i et basseng presenterer en spesiell miljøsaken vann opasitet. Et svømmebasseng er vann vil ofte være ugjennomsiktig like før alger multipliserer nok til å fullstendig overvelde vannet, snu den grønn eller en annen farge. Superchlorination av et svømmebasseng, heldigvis, kan fikse en alge forurensning problem.

Betraktninger


Det beste forebyggende til ugjennomsiktig svømmebasseng vann er å være proaktiv om svømmebasseng vedlikehold av både basseng utstyr og bassengvannet. Hvis svømmebassengets vann har blitt ugjennomsiktig eller klart og alt vedlikehold er utført, kan du prøve å bruke en vann-klarings. Bassengvannet clarifiers arbeide for å binde eller klumpe seg opp svevestøv i vannet. Når bassenget partikler behandlet med et klare binder sammen, vil det slå seg til bassengets bunn og kan deretter støvsuges eller filtrert ut.