Hovudside

Convenience Outlet Drift & Vedlikehold

by Walther

Convenience Outlet Drift & Vedlikehold

Den moderne verden er avhengig av en konstant tilførsel av elektrisitet for daglige behov, fra lys til å drive datamaskiner. Convenience uttak plassert rundt i hjemmet gi enkel tilgang til elektrisitet, men de krever vedlikehold for fortsatt ytelse.

Operasjoner


Convenience uttak finnes på nesten alle vegger i et hjem som er lagt om hver sjette fot. Inne i veggen, lange ledninger strekningen fra hvert uttak til hovedbryter ruten. Hvert uttak leverer 120 volt til en tilkoblet enhet.

Vedlikehold


Hold vann og små metall objekter bort fra det praktiske utløp. Enhver infiltrasjon av utenlandske elementer kan kortslutte elektriske ledninger i stikkontakten, muligens forårsake en brann. Med jevne mellomrom inspisere hver bekvemmelighet stikkontakten for å sjekke at det er sikret tett til veggen. Kjøp en elektrisk testing enhet fra ethvert hjem forbedring butikken som plugges inn i stikkontakten. Enheten viser spenningsnivået og verifiserer ytelsen av uttaket.

Betydning


Boliger er bygget med flere dagligvareutsalg å avskrekke folk fra å bruke skjøteledninger. En skjøteledning skal kun brukes til en midlertidig strømforsyning, ikke for en permanent elektrisk løsning.