Hovudside

Hvordan kontrollere en Termostat Elektronisk

by Walther

Kontrollere termostaten din kan være vanskelig å gjøre. Kjenne optimal temperatur og tid til å sette termostaten for å skape et komfortabelt miljø krever litt øvelse og kunnskap om hvordan termostater fungerer. Elektronisk termostat som automatisk styrer temperaturen mens du er i sengen eller borte fra hjemmet gi den enkleste måten å spare energi.

Bruksanvisning


•  Vri vifteinnstillingen til "på" for maksimal luftsirkulasjon. Endre det til "auto" innstillingen slik at vifta kun går mens varme- eller kjølesystemet er på. Denne innstillingen sparer mest energi.

•  Planlegg termostaten til å komme på på et bestemt tidspunkt, og når en viss temperatur. For eksempel, sett Wake tid til det tidspunktet du vanligvis våkner. Deretter sette temperaturen til ønsket temperatur. Dette vil gi oppvarming eller kjøling system for å komme videre slik at temperaturen på 70 grader vil nås etter når du våkner.

•  Trykk på opp- og ned-pilknappene til umiddelbart å justere temperaturen. Dette vil overstyre den planlagte temperatur midlertidig.

•  Trykk på "hold" -knappen for å stille inn temperaturen på sitt nåværende innstilling. Dette vil permanent overstyre alle programmerte temperatur tidsplaner som allerede er satt.

•  Trykk på "mode" -knappen for å veksle mellom varme- og kjølesystemer. Trykk så på opp og ned piltastene for å øke eller redusere og satt til ønsket temperatur.