Hovudside

Hvordan legge til en kode til en Schlage Entry Lock

by Walther

Hvordan legge til en kode til en Schlage Entry Lock

Schlage gjør elektroniske låser, som er et steg opp fra sikkerheten til en deadbolt lås. Disse låsene gi tilgang til personer med nøkkelen, men også inkludere et tastatur. Personer med koder for å låse opp låsen kan legge inn sine koder inn i tastaturet og låsen vil automatisk slippe, slik at brukeren tilgang inn i huset. Men du også kan legge til en kode til låsen for å gi tilgang til noen som en hushjelp eller en utleier til huset ditt.

Bruksanvisning


•  Angi sekssifret programmeringskode som finnes i låsehåndboken inn i låsen tastatur.

•  Trykk på knappen på toppen av din lås.

•  Trykk "1" på tastaturet.

•  Skriv inn den nye firesifrede koden du vil bruke.

•  Tast inn den firesifrede koden for å bekrefte koden.