Hovudside

Hvordan åpne en Sentry 1330 Sikker

by Walther

Hvordan åpne en Sentry 1330 Sikker

En solid, brannsikker safe er et verdifullt tillegg til ethvert hjem. Holde viktige dokumenter i en brann bevis trygg vil beskytte dem i tider med katastrofe. Dessverre gjør en trygg du ikke bra hvis du ikke kan åpne den. Sentry 1330 safer bruke en mekanisk lås med en kombinasjon satt av fabrikken. Hvis du eier en Sentry 1330 trygg og finne deg selv å glemme hvordan å åpne safen, bruke disse instruksjonene for å komme til dine eiendeler.

Bruksanvisning


•  Drei skiven igjen tre ganger og stopper på det første tallet i din kombinasjon. Kontroller at "0" på urskiven passerer pekeren tre ganger før det stopper.

•  Drei skiven til høyre to ganger og stopper på det andre tallet i din kombinasjon. Det andre tallet skal passere pekeren en gang og da bør du stoppe på den andre gang.

•  Drei hjulet til venstre og stoppe når du kommer til den tredje nummeret i kombinasjon.

•  Drei håndtaket nedover og trekk den sikre døren åpen.

Tips og advarsler


  • Hvis du ikke kan huske kombinasjonen til din trygg, kontakt Sentry ved å gå til sentrysafe.com.