Hovudside

Hvordan erstatte en sentralstøvsuger Filter

by Walther

Etter støvsuging huset ditt flere ganger med sentral støvsuger, vil du nødvendigvis nødt til å erstatte sin filter. Filteret er der alt støv og rusk er fanget og samlet for avhending. Når et filter må skiftes, kan du merke mindre sug samlet. Siden hver sentral støvsuger varierer litt fra hverandre, bør du alltid se i bruksanvisningen for din spesifikke sentral støvsuger å se detaljene av å endre modellens filter.

Bruksanvisning


•  Trekk lokket av filterrommet. Hvis modellen har en gummipakning, fjerne denne også.

•  Finn fanen klut og dra opp på den for å slippe papirfilterpose og klut støtte bag.

•  Trekk papirpose opp og ut av kluten støtte bag. Kvitte deg med papirpose mens du tar vare ikke å dumpe ut skitt og rusk i den.

•  Skyv den nye papirpose i duken støtte pose og passer den rundt toppen av tøypose. Hold opp på fanen klut og skyv de to poser ned igjen i enheten.

•  Monter gummipakningen tilbake på plass rundt toppen av de to poser og sette lokket tilbake på plass.

Tips og advarsler


  • Under papir- og tøyposer kan du ha sekundære filtre. Disse skal ristes ut hvert tredje til femte år.
  • Hvis tøypose er den grønne mesh typen, sørg for at den flettet siden vender ned.