Hovudside

Hvordan spylings et sandfilter

by Walther

Spylt et sandfilter er litt annerledes enn andre filter stiler som patron eller kiselgur filtre. Prosessen med å tilbakevasking et sandfilter omfatter skylling sanden inne i bassenget filteret. Skylle sand vil øke filter press og rense sanden fri for smuss og rusk som har samlet over tid. Du må spyle filteret som vist på trykkmåleren. Når trykket overstiger 20 pounds per kvadrattomme (psi), er det på tide å spyle filteret fordi det er skittent, tett og ikke sirkulerer bassengvannet ordentlig.

Bruksanvisning


•  Koble et basseng slangen til spylingsventilen og føre den mot renne av din hage. Slå filteret av og vri på rattet ventil nær bunnen av filteret til "Tilbakeslags" posisjon.

•  Slå filteret på. Vannet vil nå renne fra spylingsventilen. La filteret gå i omtrent ett minutt før vannet renner klart fra filteret. Til å begynne med vil vannet kommer gjennom filteret klart, og så smuss og partikler av filteret vil følge.

•  Vri filteret av igjen og roter skiven til "Skyll" posisjon. Snu filteret tilbake på og la det skylle i 30 sekunder. Dette vil la filteret klar selv igjen for grunnleggende drift som sanden komprimeres. Snu filteret av.

•  Drei skiven til "Filter" posisjon. Snu filteret på igjen og gjenoppta normal drift. Kontroller filtertrykkmåler. Det skal nå lese mellom 15 og 20 psi. Mange sandfiltre vil ha et grønt område som indikerer trygt filter press.