Hovudside

Hermetikk for Survival

by Walther

Hermetisert mat elementer kan brukes for langsiktig overlevelse, minst et år eller mer, i en nødsituasjon. Det er fordeler ved å bruke hermetikk versus andre matvarer for å overleve.

Betydning


Hermetikk er mye billigere enn å hamstre frysetørret mat. Det er også lettere å kjøpe over tid og holder seg frisk like lenge.

Funksjon


Hermetikk bør være ikke-bedervelige varer bare. Dessuten kan de fleste mat lages i boks i en nødssituasjon ved å bare legge vann.

Typer


Enhver type hermetikk kan kjøpes. Å ha en god blanding av mat tilgjengelig til å dekke alle ernæringsmessige behov er best.

Tidsramme


Hermetisk mat har en lengre holdbarhet enn andre matvarer. Men pass på før du kjøper den hermetikk at du sjekke utløpsdatoen, og at det vil vare minst et år eller mer på sokkelen. Du ønsker å ha nok mat til å vare et år i tilfelle av en langsiktig krise.

Betraktninger


Hva du trenger å vurdere er at hermetikk tar opp mer plass enn fryse tørket mat. Du trenger rikelig lagringsplass for et års forbruk av mat.