Hovudside

Hvordan finne den Målinger av et klasserom

by Walther

Hvordan finne den Målinger av et klasserom

Målingene av et klasserom er nødvendig for en rekke årsaker. Arealet kan brukes til å finne hvor mange pulter vil passe i rommet eller hvor mye materiale er nødvendig å Refinish en skadet etasje. Den kubiske opptakene avgjør hvor hardt oppvarming og air condition blir nødt til å jobbe. Lengde, bredde og høyde nummer brukes for projektor posisjonering, dekorere og vedlikehold, blant annet. Heldigvis, finne målinger av et klasserom bare tar litt enkel matematikk.

Bruksanvisning


•  Mål lengden på den ene kortveggen og en lang vegg i inches fra bunnen hjørne til hjørne med et målebånd. Noter begge målingene på et stykke papir.

•  Mål rommet høyde i inches på et hjørne med et målebånd. Noter målingen på et stykke papir.

•  Multipliser lengden av den langveggen av lengden av den korte vegg. Dele den totale av 144 for å finne arealet av rommet.

•  Multipliser lengden av en vegg av rommet høyde og dividere med 144 for å finne arealet av veggen. Legg arealet av alle fire vegger sammen for å finne den totale veggareal.

•  Multipliser de to vegglengder og rommet høyde sammen. Dele den totale av 1728 for å finne den totale kubikk opptakene av rommet.