Hovudside

Hvorfor Sett Epson Salts på tomatplanter?

by Walther

Epsom salter, også kjent som hydrert magnesium sulfat, tilsettes tomatplanter for å øke vekst og produksjon. En naturlig forekommende mineral, organiske gartnere foretrekker Epsom salter i løpet av kjemiske tilsetninger Hage produksjon.

Fordeler


Bruk av Epsom salter vil resultere i grønnere planter, større frukt og reduserte skadedyrangrep.

Funksjon


Epsom salter legge magnesium og svovel i jorda. Magnesium er viktig for frø spiring. Svovel hjelpemidler plantevekst.

Betydning


Tomat planter krever høye nivåer av magnesium i jorda for maksimal produksjon. Som et forebyggende tiltak, kan Epsom salter legges til jorda før planting. Tomatplanter som lider av magnesiummangel kan ikke vise symptomer før mangel er alvorlig.

Fordeler


Selv om det er andre måter å legge magnesium til hage jord, er Epsom salter favoriserte for sin høye løselighet. Planter absorbere den nødvendige næringsstoffer raskt, og resultatene er sett raskere enn med andre metoder.

Søknad


Epsom-salter kan tilsettes direkte til jorden rundt plantene, eller det kan oppløses i vann og sprøytes på planter. Sprøyting vil resultere i raskere resultater fordi plantene er i stand til hurtigere å absorbere den nødvendige magnesium.