Hovudside

Hvordan Sett Termo i en Nordyne

by Walther

Skifte termo av Nordyne ovn er en jobb som du kan fullføre i mindre enn en time. Termoelementet er ansvarlig for åpning og lukking av gassventilen på ovnen for å hindre at gass lekker ut om piloten ikke fungerer som den skal. Av og til kan det termo slites ut, noe som krever at du erstatte den umiddelbart for ovnen for å arbeide effektivt. Du kan bytte ut termo selv med bare en skrutrekker.

Bruksanvisning


•  Slå av strømbryteren til Nordyne ovn ved sikringsskapet. Lokaltermoelementet og brennersammenstillingen ved bunnen av ovnen. Løsne skruene som fester brennerplaten til ovnen, med en stjerneskrutrekker.

•  Ta av brennerplaten av ovnen. Legg merke til plasseringen av termoelement i forhold til pilot lys før du fjerner termo. Løsne termoelementet fra pilot og ta den ut av brenneren.

•  Kast den gamle termo. Sett inn en ny termo inn i brenneren og fest den nye termo til piloten. Fest brennerplaten til ovnen med skruer.

•  Vri bryter tilbake på for Nordyne ovn ved sikringsskapet.

Tips og advarsler


  • For å unngå elektrisk støt må du alltid slå av skillebryteren til Nordyne ovn før du prøver å erstatte termo.