Hovudside

Hvordan å rense en elektrisk Box

by Walther

Hvordan å rense en elektrisk Box

Elektrisitet er levert til en bygning gjennom tre hoved ledningene fra verktøyet. Disse lederne er matet inn i en strømboks som deretter fordeler kraften til de enkelte kretser i hjemmet. Når du arbeider inne i en fordelingspanel er det viktig å rense elektrisitet fra boksen først. Dette reduserer sjansene for å bli elektrisk støt ved kontakt med strømførende ledninger. Siden elektriske bokser har ingen metode for lagring av elektrisitet, rense en er gjort ved å slå av forsyning oppstrøms.

Bruksanvisning


•  Finn hovedbryter for det elektriske panelet. I en kombinasjon panel dette er den store bryteren på toppen av boksen. I et adskilt system serviceboksen er på oppstrømsiden av fordelingstavle.

•  Åpne hovedbryter, slik at det er i "Off" posisjon. Dette gjøres ved å vippe bryteren med hånden.

•  Trykk på en kontaktfri spenningsdetektor til flere trådens isolasjon for å bekrefte at elektrisitet er renset ut av esken.

•  Dobbelt sjekke strømmen er slått av ved å sjekke om noen apparater eller lysene har makt i bygningen.

Tips og advarsler


  • Elektrisitet kan være svært farlig hvis du kommer i kontakt med en live wire. Det første skrittet til ethvert prosjekt er å snu strømmen av på kilden først.